• Tehtud projekte:

  e-arveldaja

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis. e-arveldaja on suunatud peamiselt alustavatele ja väikeettevõtjatele, kuid kohandatud ka mittetulundusühingutele ning sihtasutustele. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Äriregister

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  Inversion Software OÜ töötas välja äriregistri uue generatsiooni tehnilise platvormi, sh arendas uue veebipõhise menetlustarkvara, migreeris olemasoleva Oracle andmebaasi vabavaralisele PostgreSQL platvormile ning tagas ühilduvate portaalide ja süsteemide (äriregistri teabesüsteem, ettevõtjaportaal jpt) töö uue registri põhjal. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  e-dok

  Tellija: Audiitorkogu

  Inversion Software OÜ töötas Audiitorkogule välja vandeaudiitori töövõttude dokumenteerimise tarkvara, mis toetab ja abistab vandeaudiitoreid oma tööülesannete läbiviimisel ja nõuetekohasel dokumenteerimisel. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  PüPKI raamistik

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  Inversion Software OÜ töötas koos OÜ-ga Smartlink välja piiriülese PKI teenuste raamistiku. PüPKI raamistik SOAP põhine veebiteenus, mille eesmärk on võimaldada infosüsteemidesse võimalikult lihtsalt lisada piiriülese autentimise, digitaalallkirjastamise ja allkirjade verifitseerimise funktsionaalsust. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Conflux

  Conflux grupitöötarkvara on esimene Inversion Software OÜ poolt välja töötatud nö "valmistoode". Tegemist on veebipõhise grupitöötarkvaraga, mis hõlmab muuhulgas dokumendihaldust, kalendreid, ülesandeid, töövoogusid, e-postiklienti ja CRM funktsionaalsust, mis võimaldab ettevõtetel paremini organiseerida oma tööd ja hallata selle käigus kogutavat informatsiooni. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  ISKE rakendustööriist

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  ISKE rakendustööriist on ISKE rakendamist abistav ja toetav vahend, mis võimaldab organisatsioonis kasutusel olevaid infovarasid kaardistada ja aitab ISKE rakendamisest ülevaadet hoida. loe edasi

Meist

Oleme 2002. aastal asutatud tarkvara-arendusega tegelev Eesti ettevõte. Meie põhitööks on IT erilahenduste väljatöötamisega e-riigi jaoks ja erasektorile. Arendame juba 14 aastat kaasaegseid veebipõhiseid lahendusi, mis toetavad ja abistavad klientide tööprotsesse.
loe edasi

Kompetentsid

Meie loodud lahendused varieeruvad dünaamilistest kodulehtede sisuhaldus-vahenditest terviklike riiklike registrite platvormideni ja paarikümne kasutajaga grupitöötarkvaradest sadade tuhandete kasutajatega portaalideni. Oma töös kasutame nii vabavaralisi kui kommertsvahendeid, vastavalt projekti spetsiifilistele vajadustele.
loe edasi

 
Programmeerimiskeeled

Python

Java

PHP

C

jpt...

 

Muud võtmetehnoloogiad

X-tee, SOAP, XML

Avaliku võtme infrastruktuur PKI

  sh piiriülene PKI

Andmebaasiplatvormid

PostgreSQL

Oracle

MS SQL Server

SQLite

MySQL

 

 

Kõrgkäideldavus

Qt, wxWidgets

Mobiilsed lahendused

Operatsioonisüsteemid

MS Windows

Linux

BSD

OS X

Mobiilsed platvormid

 

 

XBRL, e-arve, ID-kaart, grupitöö, menetlussüsteemid, dokumendihaldus, ISKE jpt...